VÅRA TJÄNSTER

Välkommen att utmana oss. Du också.
Pretak är idag en toppmodern
 mekanisk verkstad med en högteknologisk maskinpark. Vi erbjuder ett komplett spektra av verkstadstjänster – från kapning, svarvning, fräsning och svetsning, till trådgnistning, balansering och vår specialitet – långhålsborrning. Tack vare vår bredd kan vi åta oss komplicerade och sammansatta arbeten som kräver bearbetning i flera led och med flera olika verktyg. I de enstaka fall där vi inte har kompetensen i huset har vi goda kontakter med lokala underleverantörer.

MASKINLISTA SVARVNING

MASKINLISTA LÅNGHÅLSBORRNING

MASKINLISTA FRÄSNING

MASKINLISTA TRÅDGNISTNING

MASKINLISTA BALANSERING

MASKINLISTA KAPNING

MASKINLISTA MÄTNING