Vi har under våren genomfört en omfattande uppgradering av vår långhålsborrmaskin Tacchi där vi har installerat CNC-styrning.