4-axlig simultan bearbetning
Håldiameter…..3-25 mm
Styrsystem Siemens 840D Master Cam