5-axlig simultan svarvning/fräsning
B-axel. 42 verktyg
Svarvlängd…..3200 mm
Styrsystem 840D Shopturn Shopmill Master Cam