Valssvarv
Sving över bed…..710 mm
Svarvlängd…..8000 mm