5-axlig simultan svarvning/fräsning
80 verktyg. B-axel. Subspindel/dubb
Svarvlängd…….1500 mm
Styrsystem Siemens 840D Master Cam