5-axlig simultan svarvning/fräsning
36 verktyg. B-axel. Subspindel/dubb.
Svarvlängd………1200 mm
Styrsystem Siemens 840D Shopturn Shopmill Master Cam