VÄLKOMMEN
TILL PRETAK

En partner för kunder med särskilt höga krav
När vi startade Pretak AB 1983 var de flesta av våra kunder små och medelstora, lokala företag. Efterhand som åren gått har uppdragen, liksom uppdragsgivarna, vuxit både i storlek och antal. Och vi med dom. Idag är Pretak AB en komplett mekanisk verkstad. Med en toppmodern, högteknologisk maskinpark samt erfarna och välutbildade medarbetare. Och merparten av våra kunder stora, internationellt verksamma företag.

Vårt mål är nu som då att vara en partner för kunder med särskilt höga krav. Hårt arbete och gediget kvalitetstänkande har varit vårt recept sedan starten. Liksom den personliga kontakten. Därför värnar vi idag lika mycket om våra mindre kunder som vi gjorde 1983. Kanske är det därför de flesta av dem fortfarande idag är återkommande kunder hos oss. Det är vi stolta över. Utan dem hade vi inte varit där vi är idag.

VÅRA FYRA HÖRNSTENAR

Hög teknisk konkurrenskraft
Vi har idag en toppmodern, högteknologisk maskinpark och kan erbjuda ett komplett spektrum av verkstadstjänster. Och vi investerar fortlöpande för att även fortsättningsvis befinna oss i främsta ledet.
Ett utpräglat kvalitetstänkande
En nöjd kund kommer tillbaka. Egentligen är det inte svårare än så. Ett utpräglat kvalitetstänkande har varit en av Pretaks fyra hörnstenar allt sedan starten 1983.
Yrkesskickliga hantverkare
Teknik i all ära. Men utan kunniga hantverkare är den inte mycket värd. Hos Pretak hamnar dina jobb i händerna på erfarna och välutbildade yrkesmän.
Långsiktiga relationer
Grunden för en varaktig affärsrelation är ett ömsesidigt, personligt förtroende. Här på Pretak är alla kunder lika viktiga. Stora som små. Flera av våra kunder har varit med oss allt sedan starten 1983. Det är vi stolta över. Och vi ser det som ett kvitto på att vi är på rätt spår.